Meest gestelde vragen voor verenigingen

Ontdek antwoorden op meest gestelde vragen en maak kennis met onze oplossingen voor uw zorgen. Eenvoudig en snel begrip voor een soepele ervaring.

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over onze dienstverlening.

Wat kost het de vereniging om te werken met NIKKI?

Om te voorkomen dat de vereniging een hoge factuur ontvangt, hebben wij gezocht naar een oplossing welke aansluit bij de Nederlandse vrijwilliger. NIKKI is dus gratis voor de vereniging.

Hoe verdient NIKKI dan wel geld om deze diensten te kunnen blijven aanbieden?

Wij onderscheiden drie groepen sporters: een groep die de contributie in één keer betaalt, een groep die financieel niet in staat is dit te doen en die wij doorverwijzen naar de juiste instantie, en een groep die de voorkeur geeft aan betaling in termijnen. Bij betaling in termijnen worden servicekosten toegevoegd aan de contributie. Concreet betekent dit dat NIKKI zichzelf subsidieert met deze servicekosten, die in rekening worden gebracht voor de administratieve afhandeling van de gespreide betalingen. Het staat clubs uiteraard vrij om deze kosten eventueel voor hun rekening te nemen.

Wanneer ontvang ik als club mijn contributiegelden?

De huidige klanten ontvangen hun contributiegelden op wekelijkse basis.

Hoe gaat NIKKI om met de drukte die Sportlink met zich mee brengt?

Persoonlijk contact is voor ons van groot belang. Om (toekomstige) drukte op te vangen, maakt NIKKI gebruik van een "belbot" dat ons belteam ondersteunt en leden (vooraf) informeert over de verschillende betaalmogelijkheden. Indien er behoefte is aan direct contact, is dit uiteraard dagelijks mogelijk, van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 21:00, op vrijdag van 09:00 tot 17:00, en op zaterdag van 09:00 tot 13:00.

Sturen jullie een factuur/mailing naar de club (of naar JeugdFonds Sport & Cultuur)?

NIKKI stuurt een herinnering naar het lid om de vergoeding/contributie te voldoen. Vervolgens ontvangen wij van het lid een goedkeuring met een aanvraagnummer, dat wij terugkoppelen naar de vereniging. Zij controleren of het bedrag is ontvangen op hun rekening en communiceren dit naar ons via een taak. Wij sturen zelf geen facturen naar het lid; deze moeten zij opvragen bij de vereniging. Als het gaat om een tastbare pas (bijvoorbeeld de U-pas of Stadspas), vragen wij het lid om een foto van zowel de voor- als achterkant van de pas. Deze foto sturen wij door naar de vereniging, die NIKKI informeert over het bedrag dat van de pas is afgeschreven. Wij registreren dit bedrag als betaling in NIKKI en innen indien nodig het resterende bedrag van de contributie.

Hoeveel tijd ben ik als club kwijt om met NIKKI samen te werken?

NIKKI zal u zo veel als mogelijk ontzorgen, onze ervaring leert dat wekelijks een kwartiertje meer dan voldoende moet zijn, soms zijn er vragen welke wij niet kunnen beantwoorden deze komen in uw persoonlijke takenbak in “Mijn NIKKI”. Als u hier wekelijks de tijd voor neemt blijft dit behapbaar.

Hoe zit het met de AVG wetgeving? Mag ik zomaar mijn ledeninformatie uit handen geven aan een derde?

AVG is zeer belangrijk, samen tekenen wij een AVG-document waarin wij verklaren enkel en alleen de contributie te innen met de gegevens van uw leden. U heeft ook met Sportlink een AVG overeenkomst.

Hebben jullie referenties die ik kan benaderen? Eventuele huidige klanten in de buurt.

Uiteraard, NIKKI heeft inmiddels een landelijke dekking dus er is altijd een vereniging in de buurt. Contactgegevens kunnen op aanvraag gedeeld worden bij akkoord van de vereniging.

Hoe gaat het afletteren van betalingen?

Wekelijks kunt u in "Mijn NIKKI" de afdracht specificatie bekijken, waarin alle betalingen van die week worden vermeld. In samenwerking met Sportlink zijn wij echter achter de schermen bezig om dit proces in de toekomst nog eenvoudiger voor u te maken met behulp van de API.

Kan ik ook meer gelden incasseren dan alleen contributiegelden?

Zeker! NIKKI int alle openstaande bedragen, van sancties tot aan de vrijwilligersavond. U dient deze te registreren in Sportlink, waarna NIKKI de openstaande bedragen ophaalt.

Kunnen er ook andere (meer/minder)termijnen worden ingesteld dan 10 termijnen?

Nee, op basis van onze ervaring hebben wij geleerd dat hoe lager het bedrag is, hoe beter het betaalgedrag is. Door uw leden het bedrag in (lagere) termijnen te laten betalen, wordt het voor hen die er moeite mee hebben ook daadwerkelijk gemakkelijker. Dit staat in contrast met bijvoorbeeld 4 (hogere) termijnen. Bovendien ervaren we dat onze klantenclubs voor de maand december gemiddeld zo'n 80-85% van de jaarlijkse contributie op hun rekening hebben staan, mede dankzij de eenmalige betalingen aan het begin van het seizoen. Daarnaast sluiten de 10 termijnen mooi aan bij het sportseizoen.

Wat gebeurd er als iemand niet betaald heeft bij NIKKI?

Uiteraard kan het voorkomen dat er leden zijn die, ondanks herhaalde herinneringen, niet betalen. Na een periode van 3 maanden sturen wij een laatste herinnering. U ontvangt van uw relatiebeheerder een lijst met de betreffende personen, die na goedkeuring worden doorgestuurd naar het incassobureau CollectMasters BV.

Zijn er kosten voor ons verbonden wanneer het via CollectMasters loopt?

Nee, ook hier zijn voor de club geen kosten aan verbonden. CollectMasters werkt op basis van ‘no-cure no-pay’ en (enkel) aan het lid dat moet betalen worden de wettelijke incassokosten en (eventuele) rente doorbelast.

Wij werken met automatische incasso’s, kan NIKKI dit ook verwerken?

NIKKI werkt zelf niet met automatische incasso, wel kunnen wij de storno’s voor u opvolgen. Wij maken bewust de keuze onze diensten enkel en alleen met iDEAL aan te bieden. Zo is het geld wat op uw rekening komt, ook echt van u. Geen storneringen achteraf, geen verrassingen.

Wat gebeurd er als mijn ledenbestand niet up-to-date is?

Door uw leden actief te benaderen, zullen wij uw ledenbestand proactief opschonen. Aanvullende gegevens worden toegevoegd/aangepast wanneer leden deze bijvoorbeeld doorgeven. Leden die zich hebben uitgeschreven maar onterecht nog in het systeem staan, melden zich meestal wel, waarna ze correct worden verwerkt. Hierdoor betaalt u ook nooit te veel aan de bond.

Wat doe ik met leden die halverwege het jaar instromen?

U verwerkt deze leden in Sportlink, waarna NIKKI de openstaande posten zal oppakken. We zullen contact opnemen met het lid en termijnbetalingen aanbieden voor het resterende seizoen.

Kan ikzelf gegevens aanpassen in Mijn NIKKI/Sportlink?

U blijft leidend als club, wanneer u bijvoorbeeld een korting wil toepassen geeft u dit middels een taak door ons systeem, welke vervolgens door ons wordt verwerkt.

Wat hebben jullie van ons nodig om van start te gaan met innen?

Om te beginnen plannen we altijd een persoonlijk gesprek met u in. In dit gesprek neemt uw relatiebeheerder al uw beleidsregels met u door. Na het opstellen van een tijdlijn en het volledig maken van uw ledenlijst, kan NIKKI van start gaan. Dit gebeurt echter op voorwaarde dat uw leden vooraf correct zijn geïnformeerd over de samenwerking met NIKKI. Dit zorgt ervoor dat de opstart soepeler verloopt.

Wat moet ik als vereniging nog doen?

U zorgt ervoor dat de ledenlijst juist gevuld is, NIKKI doet de rest. Uw functie voor u als penningmeester en lid van de club wordt weer leuk.

Hoe leveren wij een overzicht van onze leden en de verschuldigde contributies aan?

Middels een API-koppeling met Sportlink.

Hoe communiceren wij de samenwerking met NIKKI naar de leden?

Wij kunnen u voorzien van kant-en-klare teksten voor uw website. Onze ervaring heeft ons geleerd dat het van essentieel belang is om de leden vooraf goed te informeren.

Kunnen jullie de openstaande leden van vorig seizoen ook nog benaderen?

Uiteraard! In principe kunnen wij binnen 1 week live zijn, alle nog openstaande posten kunnen wij op basis van uw wensen alsnog incasseren.

Zitten er aan de samenwerking met NIKKI ook ergens nog verborgen kosten zoals bij andere instanties vaak voorkomt?

Nee, bij NIKKI zijn er geen verborgen kosten. Het volledige traject is opgezet om uw vereniging volledig kosteloos te ontzorgen. Van het inlezen tot telefonisch contact, van het versturen van brieven tot het sturen van herinneringen via e-mail, brengen we geen extra kosten in rekening.

Zit ik vast aan een contract zoals bij andere instanties?

Nee, bij NIKKI werken wij met een overeenkomst die enkel de afgesproken samenwerking en werkzaamheden beschrijft, zonder een specifieke looptijd vast te leggen. Beide partijen kunnen bij ontevredenheid besluiten om de samenwerking zonder verdere gevolgen te beëindigen. Dit stimuleert ons nog meer om ervoor te zorgen dat u tevreden blijft over de samenwerking met NIKKI.

Heeft u nog vragen?

Staat uw antwoord niet tussen de meest gestelde vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ontvang een e-mail met alle informatie over NIKKI.

Bedankt! Wij gaan zo snel mogelijk contact met u openemen!
Oops! Er ging iets mis, probeer het nogmaals of bel ons op +31 345 745 980.

Ontzorg uw club vandaag nog!

Ontzorg uw vereniging vandaag nog met de uitgebreide oplossingen van NIKKI voor contributie-inning, zakelijk beheer en administratie. NIKKI is erop gericht financiële drempels te verlagen en onnodige tijdverspilling te minimaliseren!

Een foto met een voetballer die de bal schiet.