Meest gestelde vragen voor bedrijven

Ontdek antwoorden op meest gestelde vragen en maak kennis met onze oplossingen voor uw zorgen. Eenvoudig en snel begrip voor een soepele ervaring.

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over onze zakelijke diensten.

Wat is debiteurenbeheer?

Klanten worden debiteuren wanneer ze een factuur hebben ontvangen die nog niet betaald is. Debiteurenbeheer wordt uitgevoerd om de klant zijn factuur te laten betalen. In theorie het liefst binnen de gestelde betalingstermijn. Maar uit de praktijk blijkt dat dit ook vaak pas daarna gebeurt, wat het proces nog belangrijker maakt. Debiteurenbeheer bevat alle stappen die nodig zijn om een persoon of bedrijf zijn openstaande rekening te laten betalen.

Mijn debiteur kan de rekening niet betalen. Wat is er mogelijk?

Graag komen we in contact met uw debiteur om het verhaal aan te horen, in overleg bij grotere bedragen of lange betaalregelingen kan het zijn dat wij aan uw debiteur het overzicht van financiële gegevens opvragen. Indien uw debiteur een particulier is dient hiertoe in ieder geval een kopie van een maandspecificatie van uw inkomsten (salarisstrook, specificatie uitkering) te behoren. Voor bedrijven dient een voorstel onderbouwd te worden met financiële informatie en de redenen voor de regeling, zodat aannemelijk wordt dat de regeling noodzakelijk en redelijk is. Dit moet de debiteur doen binnen de in de sommatie genoemde termijn.

Werkt NIKKI met een iDEAL-betaallink?

Ja, het meesturen van een IDEAL-betaallink zorgt ervoor dat uw debiteuren makkelijk en direct kunnen voldoen. IDEAL is de meest gebruikte betaalmethode in Nederland. Het is een betrouwbare en makkelijke online betaalmethode die veel vertrouwen geniet. Alles om uw debiteur het zo eenvoudig mogelijk te maken om te betalen.

Landen de gelden direct op onze rekening?

De ontvangen gelden verschijnen direct op uw rekening zodra de debiteur heeft betaald. Ook als dit via de betaallink is die ProCollect heeft verstuurd. Om inzichtelijk te hebben welke debiteur zijn rekening heeft voldaan, wordt er dagelijks gekeken welke gelden ontvangen zijn.

Op welk termijn kan NIKKI binnen mijn proces worden geïntegreerd?

Op het moment dat u heeft besloten uw debiteurenbeheer te willenprofessionaliseren zal er in een persoonlijk gesprek besproken worden welkewensen en behoefte er vanuit uw kant zijn. Onze Customer Succes Managerbegeleidt u van A-Z en zorgt ervoor dat we zo snel mogelijk van start kunnengaan. Er wordt een koppeling gemaakt met uw systemen. En ongeveer 2 weken laterzal ons professionele belteam voor u aan de slag zijn. Vanaf dit moment zullende eerste gelden op uw rekening binnenkomen.  

Is er voor mij als opdrachtgever een inlogomgeving?

Ja, binnen NIKKI kunt u ten alle tijden zien welke stappen zijn ondernomen omuw debiteur te laten betalen. In uw gepersonaliseerde dashboard vindt u dehuidige status terug per debiteur, de verstuurde correspondentie en eventuelebetaalregelingen. Ook ziet u hier overzichtelijk terug wat het DSO-saldo is,het debiteurensaldo en het aantal debiteuren. NIKKI ontzorgt u.

Wat maakt NIKKI een persoonlijk gerichteoplossing?

Een persoonlijk gesprek zorgt ervoor dat uw debiteur ook echtgehoord wordt. Door een proactieve benadering zorgt NIKKI ervoor dat er ineen vroegtijdig stadia naar uw klant wordt geluisterd, samen naar een oplossingwordt gezocht en klantrelaties worden behouden. Dit doen wij met ons professionele belteam wat beschikbaar isvan 08:30 - 21:00 om iedere debiteur op het juiste moment te kunnen benaderen. Dedebiteur zal ten alle tijden vanuit de naam van de opdrachtgever wordenbenaderd.

Hoeveel contactmomenten zijn er per maand?

Doorgemiddeld 6 contactmomenten met de debiteur door inzet van: telefoon, sms,e-mail en post wordt hij op diverse manieren erop gewezen dat er een te betalenrekening voor hem is. Onze ervaring leert dat door het proactief contact er ookdoor de opdrachtgever wordt ervaren dat NIKKI een verlengstuk is van uwklantenservice. Voordat er een incassotraject gestart wordt willen we dedebiteur meermaals de kans hebben gegeven zijn rekening voldaan te hebben.

Wat gebeurt er als de debiteur niet betaald?

Indien uw debiteur niet reageert op de verstuurde correspondentie, of zijn betaalafspraak niet nakomt, biedt NIKKI u de optie het dossier door te zetten naar onze incasso afdeling. NIKKI brengt u in een vroegtijdig stadia op de hoogte wanneer gesignaleerd wordt dat eendebiteur niet betaald. Zodra u goedkeuring geeft wordt er voor uw debiteur het pré-incasso traject gestart. Waar door de werkwijze van NIKKI een juridisch correct dossier voor is opgebouwd.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ontvang een e-mail met alle informatie over NIKKI.

Bedankt! Wij gaan zo snel mogelijk contact met u openemen!
Oops! Er ging iets mis, probeer het nogmaals of bel ons op +31 345 745 980.

Ontzorg jouw club vandaag nog!

Ontzorg jouw vereniging vandaag nog met de uitgebreide oplossingen van NIKKI voor contributie-inning, zakelijk beheer en administratie. NIKKI is erop gericht financiële drempels te verlagen en onnodige tijdverspilling te minimaliseren!

Voetbalveld waarop de bal wordt afgetrapt