Debiteuren beheer

Klanten worden debiteuren wanneer ze een factuur hebben ontvangen die nog niet betaald is. Debiteurenbeheer wordt uitgevoerd om de klant zijn factuur te laten betalen. In theorie het liefst binnen de gestelde betalingstermijn. Maar uit de praktijk blijkt dat dit ook vaak pas daarna gebeurt, wat het proces nog belangrijker maakt. Debiteurenbeheer bevat alle stappen die nodig zijn om een persoon of bedrijf zijn openstaande rekening te laten betalen.

Foto van twee medewerkers die overleggen over debiteuren beheer

Werkwijze NIKKI zakelijk beheer

Een oranje cirkel met nummer 1 in het midden.
Uploaden openstaande vorderingen

Dagelijks (in overleg) levert u een lijst aan met debiteuren waarvan de betaaltermijn is verlopen, waarna NIKKI het aanmaningproces begint. Naast dat de nieuwe debiteuren in NIKKI verwerkt worden, wordt ook de lijst met bepaalde posten verwerkt. Mogelijk heeft de debiteur namelijk alsnog besloten de rekening bij u te betalen.

Een oranje cirkel met nummer 2 in het midden.
Contactmomenten

Ons professionele belteam gaat dagelijks van 08:30 - 21:00 aan de slag om uw debiteur te contacteren, zo hebben we maandelijks circa 6 contact-momenten via telefoon, email, brief en/of sms. Hierbij wordt er overlegd met uw klant om samen tot een passende oplossing te komen. Soms is het ontbrken van een iDEAL-betaallink het probleem. Door op een correcte toon contact op te nemen blijft klantbehoud het streven.

Een oranje cirkel met nummer 3 in het midden.
Resultaat

Het resultaat van de contactmomenten kan zijn dat uw debiteur heeft betaald met de iDEAL-betaallink. Het ontvangen bedrag is direct op uw rekening gestort.

Mocht een debiteur niet in de gelegenheid zijn om het bedrag in een keer te voldoen is er mogelijk een betaalafspraak met de debiteur te maken. De betaalafspraak wordt opgevolgd door NIKKI. Mollie stort iedere betaling direct op uw rekening.

Wanneer de factuur een fout bevat kan het zijn dat uw debiteur een bezwaar indient. NIKKI gaat op basis van de beschikbare kennis proberen het bezwaar te weerleggen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt wordt het bezwaar naar u doorgezet. In de tussenliggende periode gaan wij door met het incasseren van facturen.

Mocht uw debiteur niet reageren of een betaling uitblijven, biedt NIKKI de mogelijkheid om het dossier door te zetten naar CollectMasters. Het pré-incasso traject wordt dan opgestart. Na 15 dagen heeft u de keuze het bedrag ter incasso door te zetten naar CollectMasters. Dit blijft altijd uw eigen keuze.

Een foto van debiteuren beheer gesprek

Altijd vrijblijvende gesprekken bij NIKKI

U bent verantwoordelijk voor de financiële zaken van uw onderneming. Of u de eigenaar bent, u verantwoordelijk bent voor de administratie of de creditmanager bent wij denken graag mee hoe we uw werk makkelijker kunnen maken. Om samen te kijken wat NIKKI voor uw organisatie kan betekenen kunt u het Informatieformulier invullen op onze contactpagina.

Een sectie divider, dit is een lijn die aangeeft dat het de bovenkant van de sectie is.

Klanten referenties

Lees wat onze klanten over ons zeggen.

"NIKKI maakt het waar! Bijna 100% aan contributie ontvangen vorig seizoen en ook dit jaar loopt het weer als een trein, zonder inspanning vanuit onszelf!"

SV Reeshof

Penningmeester

"NIKKI ontzorgd ons op een professionele en adequate wijze"

VV Brabantia

Penningmeester

"Nog nooit hebben alle leden zo snel betaald, NIKKI ontzorgt ons enorm."

Be Quick '28

Penningmeester

"Elk voordeel heeft een nadeel, maar NIKKI kent geen nadelen."

HVV Laakkwartier

Penningmeester

"NIKKI ontzorgt ons door de contributiegelden te innen"

GVV Geldermalsen

Penningmeester

"Met NIKKI is het innen van de contributie een (scheidsrechters) fluitje van een cent."

SCG'18

Penningmeester

"Met NIKKI kun je makkelijk ver komen."

VV Zeeburgia

Penningmeester

"NIKKI is als een perfecte spitz, trefzeker als het om contributie inning gaat."

SV Valkenswaard

Penningmeester

"RVVH vertrouwt op NIKKI voor een vlekkeloze contributie inning, keer op keer."

RVVH Ridderkerk

Penningmeester

"NIKKI is onze betrouwbare doelman en slot op de deur, waardoor wij vooruit kunnen spelen."

ASV Wartburgia

Penningmeester

"Vriendelijk, professioneel, korte communicatielijnen en succesvol. NIKKI scoort als het gaat om het innen van contributie."

RVV LMO

Penningmeester

"Dankzij NIKKI zijn wij ervan verzekerd dat bijna 100% van de contributie binnen komt! Kortom, met NIKKI zijn we ontzorgd."

Alphense Boys

Penningmeester

Een sectie divider, dit is een lijn die aangeeft dat het de onderkant van de sectie is.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over onze zakelijke diensten.

Wat is debiteurenbeheer?

Klanten worden debiteuren wanneer ze een factuur hebben ontvangen die nog niet betaald is. Debiteurenbeheer wordt uitgevoerd om de klant zijn factuur te laten betalen. In theorie het liefst binnen de gestelde betalingstermijn. Maar uit de praktijk blijkt dat dit ook vaak pas daarna gebeurt, wat het proces nog belangrijker maakt. Debiteurenbeheer bevat alle stappen die nodig zijn om een persoon of bedrijf zijn openstaande rekening te laten betalen.

Mijn debiteur kan de rekening niet betalen. Wat is er mogelijk?

Graag komen we in contact met uw debiteur om het verhaal aan te horen, in overleg bij grotere bedragen of lange betaalregelingen kan het zijn dat wij aan uw debiteur het overzicht van financiële gegevens opvragen. Indien uw debiteur een particulier is dient hiertoe in ieder geval een kopie van een maandspecificatie van uw inkomsten (salarisstrook, specificatie uitkering) te behoren. Voor bedrijven dient een voorstel onderbouwd te worden met financiële informatie en de redenen voor de regeling, zodat aannemelijk wordt dat de regeling noodzakelijk en redelijk is. Dit moet de debiteur doen binnen de in de sommatie genoemde termijn.

Werkt NIKKI met een iDEAL-betaallink?

Ja, het meesturen van een IDEAL-betaallink zorgt ervoor dat uw debiteuren makkelijk en direct kunnen voldoen. IDEAL is de meest gebruikte betaalmethode in Nederland. Het is een betrouwbare en makkelijke online betaalmethode die veel vertrouwen geniet. Alles om uw debiteur het zo eenvoudig mogelijk te maken om te betalen.

Landen de gelden direct op onze rekening?

De ontvangen gelden verschijnen direct op uw rekening zodra de debiteur heeft betaald. Ook als dit via de betaallink is die ProCollect heeft verstuurd. Om inzichtelijk te hebben welke debiteur zijn rekening heeft voldaan, wordt er dagelijks gekeken welke gelden ontvangen zijn.

Op welk termijn kan NIKKI binnen mijn proces worden geïntegreerd?

Op het moment dat u heeft besloten uw debiteurenbeheer te willenprofessionaliseren zal er in een persoonlijk gesprek besproken worden welkewensen en behoefte er vanuit uw kant zijn. Onze Customer Succes Managerbegeleidt u van A-Z en zorgt ervoor dat we zo snel mogelijk van start kunnengaan. Er wordt een koppeling gemaakt met uw systemen. En ongeveer 2 weken laterzal ons professionele belteam voor u aan de slag zijn. Vanaf dit moment zullende eerste gelden op uw rekening binnenkomen.  

Is er voor mij als opdrachtgever een inlogomgeving?

Ja, binnen NIKKI kunt u ten alle tijden zien welke stappen zijn ondernomen omuw debiteur te laten betalen. In uw gepersonaliseerde dashboard vindt u dehuidige status terug per debiteur, de verstuurde correspondentie en eventuelebetaalregelingen. Ook ziet u hier overzichtelijk terug wat het DSO-saldo is,het debiteurensaldo en het aantal debiteuren. NIKKI ontzorgt u.

Wat maakt NIKKI een persoonlijk gerichteoplossing?

Een persoonlijk gesprek zorgt ervoor dat uw debiteur ook echtgehoord wordt. Door een proactieve benadering zorgt NIKKI ervoor dat er ineen vroegtijdig stadia naar uw klant wordt geluisterd, samen naar een oplossingwordt gezocht en klantrelaties worden behouden. Dit doen wij met ons professionele belteam wat beschikbaar isvan 08:30 - 21:00 om iedere debiteur op het juiste moment te kunnen benaderen. Dedebiteur zal ten alle tijden vanuit de naam van de opdrachtgever wordenbenaderd.

Hoeveel contactmomenten zijn er per maand?

Doorgemiddeld 6 contactmomenten met de debiteur door inzet van: telefoon, sms,e-mail en post wordt hij op diverse manieren erop gewezen dat er een te betalenrekening voor hem is. Onze ervaring leert dat door het proactief contact er ookdoor de opdrachtgever wordt ervaren dat NIKKI een verlengstuk is van uwklantenservice. Voordat er een incassotraject gestart wordt willen we dedebiteur meermaals de kans hebben gegeven zijn rekening voldaan te hebben.

Wat gebeurt er als de debiteur niet betaald?

Indien uw debiteur niet reageert op de verstuurde correspondentie, of zijn betaalafspraak niet nakomt, biedt NIKKI u de optie het dossier door te zetten naar onze incasso afdeling. NIKKI brengt u in een vroegtijdig stadia op de hoogte wanneer gesignaleerd wordt dat eendebiteur niet betaald. Zodra u goedkeuring geeft wordt er voor uw debiteur het pré-incasso traject gestart. Waar door de werkwijze van NIKKI een juridisch correct dossier voor is opgebouwd.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ontvang een e-mail met alle informatie over NIKKI.

Bedankt! Wij gaan zo snel mogelijk contact met u openemen!
Oops! Er ging iets mis, probeer het nogmaals of bel ons op +31 345 745 980.

Ontzorg jouw club vandaag nog!

Ontzorg jouw vereniging vandaag nog met de uitgebreide oplossingen van NIKKI voor contributie-inning, zakelijk beheer en administratie. NIKKI is erop gericht financiële drempels te verlagen en onnodige tijdverspilling te minimaliseren!

Voetbalveld waarop de bal wordt afgetrapt