Blogs
Maak contributie innen simpel met NIKKI

Maak contributie innen simpel met NIKKI

Het logo van NIKKI, een oranje cirkel waar in het midden NIKKI staat.
NIKKI
June 12, 2024

In een wereld waar tijd kostbaar is en efficiëntie van cruciaal belang is, kan het innen van contributies voor verenigingen een behoorlijke uitdaging vormen. Gelukkig biedt NIKKI een oplossing die dit proces vereenvoudigt en stroomlijnt. Met NIKKI wordt het innen van contributies niet alleen een fluitje van een cent, maar zelfs een aangename ervaring. In dit blog leest u hoe uw vereniging hiervan kan profiteren.

Aanleveren van het ledenbestand

Het NIKKI Traject begint met het aanleveren van het ledenbestand. Hierbij biedt NIKKI de verenigingen twee opties aan. De eerste optie is door middel van een koppeling met Sportlink. Hierbij hoeft de vereniging alleen maar de leden correct in te voeren in het Sportlink-systeem. Vervolgens is het slechts een kwestie van één druk op de knop om de openstaande posten op te halen en in te lezen in het NIKKI systeem.

De tweede optie is via een Excel-lijst. NIKKI biedt hiervoor een gebruiksklaar sjabloon aan, hierdoor wordt het voor de vereniging makkelijker om de informatie van haar leden in te voeren en deze vervolgens door te sturen naar NIKKI.

Start NIKKI Traject

Op dag 1, als de leden zijn ingelezen in het systeem. Ontvangen de leden een e-mail met daarin drie verschillende betaalmogelijkheden.

De eerste betaalmogelijkheid die de leden hebben, is om het volledige contributiebedrag, zonder bijkomende kosten, in één keer te voldoen.

De tweede mogelijkheid die de leden hebben, is om het contributiebedrag in termijnen te betalen, waarbij het bedrag wordt verspreid over 8 of 10 termijnen afhankelijk van wat de vereniging heeft gekozen. Als het lid ervoor kiest om in termijnen te betalen, worden er servicekosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 10% van het contributiebedrag, met een maximum van 19 euro.

De derde optie die de leden hebben is, (indien hij of zij hiervoor in aanmerking komt) om gebruik te maken van een vergoeding via derden. Het lid dient dit zelf door te geven aan NIKKI, dit staat ook netjes vermeld in de e-mail. In samenwerking met het Jeugd fonds Sport en Cultuur is er gezocht naar een efficiënt proces waarin NIKKI zal optreden als financieel contact persoon. Zodat ook hier de vereniging geen administratieve handelingen voor hoeft te verrichten.

Op dag 5, dienen de leden het contributiebedrag te betalen, of indien gekozen voor gespreid betalen de eerste termijn van hun contributie te betalen. Dit betreft een deel van het totale bedrag. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, ontvangen de leden op dag 10 een herinneringsmail waarin wordt aangegeven dat de betaling van de termijn nog uitstaat.

Indien na de herinneringsmail op dag 10 nog steeds geen betaling is ontvangen, wordt op dag 26 telefonisch contact opgenomen met de desbetreffende leden om het betalingsproces te bespreken en eventuele problemen op te lossen.

Gedurende het termijn ontvangen de leden vijf dagen voor en vijf dagen na de vervaldatum van elke termijn een herinneringsmail waarin wordt aangegeven dat de betalingstermijn bijna verstrijkt of verstreken is.

Op de 20e van elke maand ontvangen leden een e-mail waarin wordt gewaarschuwd voor een mogelijke blokkering van hun lidmaatschap vanwege een achterstand in betalingen. Hierin wordt benadrukt dat zij de achterstallige betaling dienen te voldoen om deelname aan activiteiten te kunnen voortzetten.

Leden die drie termijnen (3 maanden) niet hebben voldaan, ontvangen een pre-incasso melding op de 20e van elke maand. Als na 15 dagen nog steeds geen betaling is ontvangen, heeft de vereniging de keuze en bevoegdheid om de betreffende leden over te dragen aan CollectMasters.

Vijf dagen na het verzenden van de pre-incasso meldingen ontvangt de club een e-mail met een overzicht van de leden die (Indien de vereniging hiervoor gekozen heeft) zijn overgedragen aan CollectMasters. Dit helpt om te voorkomen dat leden worden benaderd die reeds hebben betaald na ontvangst van de melding.

Afdrachten aan de vereniging

Het proces van financiële afdrachten aan de verenigingen verloopt op een wekelijkse basis. Door het wekelijkse schema van financiële afdrachten worden betalingen regelmatig en op tijd verwerkt, waardoor er minder kans is op vertragingen of fouten in de financiële transacties.

Bij de allereerste contributiebetaling wordt de NIKKI Fee ingehouden. Dit houdt in dat een deel van het bedrag dat leden betalen, wordt gebruikt om de kosten van NIKKI te dekken. Deze transparante aanpak zorgt ervoor dat alle betrokken partijen duidelijk inzicht hebben in de kostenstructuur, waardoor het verloop van de financiële afhandeling tussen de verenigingen en NIKKI soepel en transparant is.

Evaluaties

Ieder kwartaal ontvangen de verenigingen een gedetailleerd overzicht via e-mail, waarin zij de volledige stand van zaken van hun vereniging kunnen bekijken. Dit overzicht biedt inzicht in diverse aspecten, zoals financiële prestaties en eventuele bijzonderheden die aandacht behoeven. Naast het schriftelijke overzicht, hebben de verenigingen altijd de mogelijkheid om rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met hun toegewijde relatiebeheerder om informatie te bespreken en eventuele vragen te stellen.

Eén keer per jaar vindt een uitgebreide evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie nemen we alle aspecten van het afgelopen seizoen door en analyseren we deze grondig. Hierbij richten we ons op de behaalde successen, de uitdagingen die we zijn tegengekomen, en mogelijke verbeterpunten. Deze evaluatie biedt ons een waardevolle kans om lessen te trekken uit het verleden en plannen te maken voor de toekomst, zodat we het nieuwe seizoen met vertrouwen kunnen starten.

Conclusie

Het innen van de contributies hoeft geen drempel meer te veroorzaken voor verenigingen. Met NIKKI wordt dit proces niet alleen eenvoudig en efficiënt, maar zelfs plezierig. Door persoonlijk contact te onderhouden, processen te automatiseren en tijd te besparen, maakt NIKKI contributiebeheer een fluitje van een cent. En dit alles zonder dat de vereniging kosten hoeft te maken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer wilt weten over hoe NIKKI uw vereniging kan ondersteunen!

Deel deze blog
Ook nieuwsgierig naar andere blogs?

Waarom Betaal Je Contributie? Het Belang van Lidmaatschapsgelden

Contributie betalen is een bekend fenomeen voor iedereen die lid is van een vereniging, club of andere organisatie. Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk? In deze blog duiken we dieper in de wereld van contributies, wat ze betekenen voor verschillende organisaties en waarom jouw bijdrage essentieel is voor het voortbestaan en de groei van jouw club of vereniging.

Geldfit Jouw Gids naar Financiële Gezondheid

In een tijd waarin financiële stabiliteit een uitdaging kan zijn voor velen, komt de Geldfit campagne als een welkome hulpbron. Geldfit is een initiatief dat mensen helpt om inzicht te krijgen in hun financiële situatie en de nodige stappen te ondernemen om deze te verbeteren. In deze blog bespreken we wat de Geldfit campagne inhoudt, hoe het werkt, en welke voordelen het biedt. Of je nu moeite hebt om rond te komen of gewoon wilt leren hoe je beter met je geld kunt omgaan, Geldfit biedt de tools en ondersteuning die je nodig hebt.

Automatische Incasso's Storneren: Waarom Doen Leden Dit?

Leden storneren automatische incasso's om verschillende redenen, waaronder onterechte of foutieve afboekingen, gebrek aan communicatie, financiële problemen, ontevredenheid met de dienst of het product, en vergeten opzeggingen. Lees verder hoe verenigingen of bedrijven het aantal storneringen kunnen verminderen.

Waarom Uitbesteden van Contributie Inning de Slimme Keuze is voor Jouw Vereniging?

Het beheren van contributies is cruciaal maar tijdrovend voor verenigingen. Uitbesteden van contributie inning bespaart tijd, vermindert fouten en verbetert de cashflow, waardoor verenigingen zich beter kunnen richten op hun kernactiviteiten en ledenservice. Ontdek waarom uitbesteden de slimme keuze is voor jouw vereniging.

NIKKI werkt samen met Sportlink

NIKKI en Sportlink vereenvoudigen contributie inning voor sportverenigingen. NIKKI regelt de inning, verenigingen behouden controle via Sportlink. Geen extra kosten, inclusief automatische incasso opties en ondersteuning voor Jeugdfonds-leden. Voor details, contacteer NIKKI.

NIKKI werkt samen met Jeugd Fonds Sport & Cultuur Amsterdam

NIKKI en JFSCA werken samen om kinderen van financieel beperkte ouders sport- en cultuurkansen te bieden. NIKKI vereenvoudigt het contributie inningsproces, ontzorgt verenigingen, en biedt ook richtlijnen voor andere vergoedingen. Neem voor vragen contact op via de website of contact@nikki.nl.

Ontvang een e-mail met alle informatie over NIKKI.

Bedankt! Wij gaan zo snel mogelijk contact met u openemen!
Oops! Er ging iets mis, probeer het nogmaals of bel ons op +31 345 745 980.

Ontzorg uw club vandaag nog!

Ontzorg uw vereniging vandaag nog met de uitgebreide oplossingen van NIKKI voor contributie-inning, zakelijk beheer en administratie. NIKKI is erop gericht financiële drempels te verlagen en onnodige tijdverspilling te minimaliseren!

Een foto met een voetballer die de bal schiet.