Wat hebben we genoten / geprofiteerd van al die vrijwilligers in onze sportclub of vereniging! De vrijwilliger vond het heerlijk een onbetaalde bijdrage te leveren aan een sociaal relevant project. Misschien zelfs was deze vrijwilliger zelf wel actief geweest in de club? Heerlijk toch!

Het maakte niet uit of deze taak 1 uur per week of 20 uur of meer was, het werd gedaan uit clubliefde. En het werd best goed gedaan.

MAAR ONZE WERELD VERANDERT.

Die actieve oudere bijvoorbeeld gaat veel later met pensioen. Het is inmiddels helemaal niet raar als die actieve vrijwilliger ook een aantal maal per jaar op vakantie gaat. Vliegtickets kosten steeds minder. Dus de beschikbaarheid neemt af…

OOK ONZE SOCIALE STRUCTUUR VERANDERT.

Betalen pas na een aanmaning lijkt een nieuwe norm? Betalen op 60 of 90 dagen wordt als ‘op tijd’ ervaren. Maar dit kan de liquiditeit van een sportclub of vereniging aardig ontwrichten.

OOK SOCIALE MEDIA VERANDEREN,

zijn wellicht niet meer binnen de ervaringswereld van die oudere vrijwilliger. Leden werven? Facebook actief gebruiken voor de club om nieuwe leden te werven? In deze veranderende wereld is de vrijwilliger 1.0 wellicht niet meer de best geïnformeerde? Maar aan hun inzet ligt het nooit: ze zijn zo intensief verbonden met ‘hun’ club dat ze hun stinkende best blijven doen. Altijd.

Maar wordt de vrijwilliger 1.0 een onderdeel van het probleem? Wanneer de administratie niet op orde is, de financiële stabiliteit niet meer gezond is? Ledenbeheer, hulp bij incasso’s, Stadspas, JFS, afnemend aantal leden, wanbetalingen, verhuizingen bijhouden. Een groot pallet dat uiteenlopende deskundigheid vraagt. Die Bezige Bij NIKKI probeert de professional op al deze fronten te zijn. Om de penningmeester, de voorzitter en ook de vrijwilligers zodanig te ontlasten dat zij zich niet meer, of minder, zorgen hoeven maken over sancties innen, incasso’s of een teruglopend ledenaantal.


Alles over NIKKI