Skip to main content

NIKKI en JFSCA werken samen. Het JFSCA zorgt ervoor dat kinderen van ouders met beperkte financiële middelen, toch de mogelijkheid krijgen om te sporten, een zwemdiploma te behalen of culturele lessen te volgen. Dit wordt bereikt door middel van donateurs en sponsoren, naast subsidie van de gemeente en rijksoverheid. Het JFSCA is eenvoudig aan te vragen via de website of bij een intermediair (maatschappelijk werk, ouder- kindadviseur, juf of meester) in de buurt. NIKKI bundelt de krachten met het JFSCA om niet alleen het innen van contributie eenvoudiger te maken, maar ook om de clubs meer te ontzorgen wat betreft deze handelingen.

Vroeger lag de verantwoordelijkheid bij NIKKI, in samenwerking met de vereniging, om de contributiegelden te innen voor de leden die gebruikmaakten van JFSCA. Dit was een tijdrovend proces, aangezien er een uitgebreide procedure gevolgd moest worden voordat we de betaling van een lid konden afronden. Doordat NIKKI nu direct communiceert met het JFSCA, hoeft NIKKI niet meer te schakelen met een vereniging. Wij ontvangen nu rechtstreeks goedkeuring vanuit het JFSCA, waardoor wij direct een factuur kunnen genereren voor JFSCA, die vervolgens het bedrag rechtstreeks aan de vereniging kan overmaken. Dit proces draagt niet alleen bij aan het gemak voor de vereniging, maar ook aan het ontzorgen van een vereniging en haar leden.

NIKKI beperkt zich niet tot samenwerking met alleen het JFSCA, maar biedt ook passende richtlijnen voor verschillende andere vergoedingen. We streven voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen om niet alleen leden, maar ook de verenigingen zelf zo effectief mogelijk te ontzorgen. Als u vragen heeft over de mogelijkheden met betrekking tot vergoedingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze website of stuur een e-mail naar contact@nikki.nl.

Contact formulier