Contributie inning

Voor veel sportclubs en verenigingen een heikel punt. Soms horen we bij NIKKI dat de clubs dit het meest onsympathieke onderdeel van al hun activiteiten vinden, immers als de bal maar rolt, daar gaat het toch om? En dan zou dat geld vanzelf moeten rollen. Maar het innen van contributie is, evenals het vak van scheidsrechter of balletdanseres, een vak. Soms een liefhebberij als alles lekker loopt, maar onze ervaring is dat dit niet altijd het geval is.

Maar liefst 30% van de sportclubs in Nederland zijn financieel niet stabiel. Iets waar de geldschieters zoals gemeenten en sponsoren zich terecht zorgen over maken. “Is de sportclub of vereniging professioneel genoeg om de contributie te ontvangen waar ze recht op hebben?” Deze zorg wordt vaak gepareerd met de reactie dat de penningmeester zijn opperste best doet, maar dat het maar voor een deel lukt. Logisch, want niet elke penningmeester heeft de tijd, of de middelen, misschien zelfs niet altijd de professionaliteit om de hele contributie te innen?
 

Werkwijze

NIKKI stuurt een mail met het te betalen termijnbedrag. In de mail een iDEAL betaallinkje.

NIKKI monitort of en wanneer wordt betaald en stuurt een herinnering als dat nodig is. Vanzelfsprekend heeft de penningmeester online inzicht in de voortgang en houdt de vinger aan de pols.

Wordt dan nóg niet betaald, belt het NIKKI bel team om de reden hiervan te achterhalen. In zo’n vriendelijk gesprek wordt eigenlijk altijd een oplossing gevonden waar iedereen blij mee is.

Belangrijk: we werken graag met een ‘schoon’ bestand, met de juiste mail- en contactgegevens. Kijk even naar onze Ledenadministratie om te kijken hoe we dat realiseren.

Contributie innen kost geld als je dat uitbesteed…

is in de meeste gevallen een misvatting. Economisch gezien kan een club van bijvoorbeeld 1.000 leden best leven met 10 leden die om wat voor reden dan ook niet betalen. Maar het gemiddelde van de niet-betalers ligt aanzienlijk hoger. Interessant is de reden te achterhalen van de niet betalers. Van een onschuldige reden als een niet gemelde verhuizing maar ook een langdurige ziekte of zelfs overlijden is de club of vereniging niet altijd op de hoogte. Regelmatig door het in gebreke blijven van de leden, of hun ouders, zélf.

NIKKI biedt service op al deze punten. Betalen de leden hun contributie in éénmaal, via jfs, Stadspas o.i.d., worden helemaal geen kosten in rekening gebracht.

Kiezen ze voor de mogelijkheid van betalen in termijnen, dan brengt NIKKI een gering bedrag in rekening. Maar NIET aan de vereniging of vereniging, maar rechtstreeks aan de leden. Contributie inning kost dus de club of vereniging geen geld. Het ontlast de vrijwilligers, de penningmeesters en geeft een professioneel inzicht in de actuele stand van zaken.

We willen werken voor élke sportvereniging of sportclub, golf- tennis- of basketbalvereniging. Gaat het over de contributie, de communicatie voor een contributieverhoging, het incasseren van sancties, het is NIKKI’s professionaliteit dat uit te voeren om de club te ontlasten en financiële stabiliteit te garanderen. NIKKI is jóuw bezige bij die dit onderdeel graag op een professionele manier uitvoert. Ons thema is Sámen voor goud, dat bewijzen we elke dag!


Alles over NIKKI