NIKKI’s Nikki / Producten

GRATIS Contributie inning

Een groot deel van je leden betalen in éénmaal. Een ander deel van de leden wenst de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Soms is dat 40%, vaak ook minder, dat verschilt van club tot club. NIKKI zorgt er voor dat deze betalingen worden geïnd, geregistreerd en natuurlijk, dat deze gelden snel bij de club komen. Allemaal gratis, ja, zonder kosten dus.

Ledenadministratie

Eigenlijk begint de inning van de contributie met een goede ledenadministratie. Is deze op orde? Heerlijk, dan hoeft ‘bezige bij’ NIKKI hier niets aan bij te dragen. Maar als we in contact zijn met de leden zouden we ook meteen de veranderde contactgegevens kunnen bijwerken. Kunnen we nieuwe leden meteen invoeren mét de juiste gegevens. Het liefst doen we dat sámen, immers.

Boekhouding

Bezige bij NIKKI wil naar een totale ontzorging voor sportclubs en verenigingen. Naast de contributie inning, naast de ledenadministratie is er nog zoveel meer te doen in een sportclub. Ons boekhoud programma helpt de penningmeester zodanig dat in minder uren, veel meer voor de club kan worden gedaan. Op een vriendelijke, professionele manier.

Debiteurenbeheer

Hier ligt de kracht van de bezige bij NIKKI. NIKKI maakt zich hiermee onderscheidend onder de aanbieders van contributie inning. Wij bieden geen softwareprogramma’s waarmee u gaat werken, maar wij gebruiken onze eigen software om de contributie van de club voor u te innen. Natuurlijk heeft u een inlog in deze software.

Nikki Store

Bezige bij NIKKI onderzoekt of er collectieve inkoopmogelijkheden zijn om voor de club voordelig kleding en materialen in te kopen.

Alles over NIKKI