PENNINGMEESTER

Iedereen weet het: de spin in het web, het hart van de financiële stabiliteit. Niet iedereen weet het: hoeveel uur werk per week, hoeveel mails en telefoontjes. NIKKI biedt een oplossing: echt het routinewerk overnemen, de contributie inning in professionele handen en jij als penningmeester de toetssteen die alles blijft overzien. Die online kan bijsturen en richting geven aan NIKKI.

Zonder penningmeester geen club. Zonder betalende leden geen club. Maar hoeveel tijd is een penningmeester, meestal een vrijwilligers functie, in touw om de ledenadministratie écht sluitend te krijgen. Om de contributie inning gladjes te laten verlopen. Achter adres- en telefoonnummer mutaties te jagen? Is het ok om daar 20 of meer uur per week je inspanning op te plegen, wetend dat dit eigenlijk veel goedkoper kan door dat uit te besteden? Ja, goedkoper! En daarmee wordt de rol van penningmeester veel meer de toezichthouder financieel als de duizendpoot die het nu vaak is.

Voor de goede orde:

  • Leden die de jaarcontributie in eenmaal betalen, daarvoor berekent NIKKI niets. Dat is gratis.
  • Leden met andere betaalafspraken worden door ons van betaalverzoeken voorzien, wij volgen op (we hebben een professioneel belteam). We registreren wat wel en niet betaald is en zorgen voor een maximale inning.
  • Maar de betaling van deze dienst wordt niet door de club gedaan, maar door de leden. Is dat niet veel logischer? Uit onderzoek blijkt dat de leden, na een aanvankelijke gewenning, hier prima tevreden over zijn.

 We nodigen de penningmeesters uit om terug te gaan naar hun kernverantwoordelijkheid: toezicht op de financiële zaken in plaats van zelf het totaalproces te doen. Resulterend in minder uren routine en meer uren toezicht. Win-Win-Win.


Alles over NIKKI