Deze week behandelen we de punten waar NIKKI voor staat en vatten we deze samen in een nieuwe wekelijkse nieuwsblog!

Afspraak

Afspraken met NIKKI gaan voornamelijk overdag en in de avonduren. Tijdens deze afspraken bespreken we de mogelijkheden binnen de verenigingen en NIKKI.

Alle sporten

We willen werken voor élke sportvereniging of sportclub. Alles omtrent de contributie en het ontlasten van de financiën is een streefpunt van NIKKI om de sportvereniging/club zorgen vrij te maken.

Benaderen

NIKKI neemt volledig het voortouw, wij ondernemen actie naar de leden. Dit alles natuurlijk op een vriendelijke manier!

Belteam

NIKKI werkt met een professioneel belteam die van maandag t/m vrijdag tot 21:00 uur beschikbaar is om contact op te nemen met leden om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is.

Contributie

NIKKI verzorgd de contributie inning volledig kosteloos! De meeste clubs kunnen wel leven met 10 op de 1.000 leden die niet betalen maar helaas ligt dit in de praktijk hoger. NIKKI heeft het afgelopen jaar gemiddeld 95% alle contributie gelden geïnd.

Donateurs

Bij iedere vereniging zijn donateurs verbonden. Naast dat NIKKI ook een sponsoring biedt kunnen wij deze donateurs  meenemen in het systeem.

Eenmalige betaling lid

Betalen de leden hun contributie in één keer? Dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Gratis voor de vereniging

Kiezen leden de mogelijkheid om te betalen in termijnen, dan brengt NIKKI een gering bedrag in rekening. NIET aan de vereniging. Contributie inning kost de club niets!

Huidige contributiepartner

U kunt zo overstappen naar NIKKI zonder enige kosten. In de meeste gevallen heeft u een opzegtermijn van 3 maanden.

Inschrijfkosten

Als uw vereniging werkt met inschrijfkosten, worden die meteen meegenomen in het systeem van NIKKI.

JFS, stadspas, stichting leergeld etc.

NIKKI biedt service op al deze punten. Ook hier worden geen extra kosten voor verrekend.

Kleding

Als een vereniging werkt met kledingpakketten kan dit uiteraard mee worden genomen in het systeem van NIKKI.

Keuze

De leden hebben ieder een eigen keuze wat betreft betalingen. Hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden om in een keer te betalen of gespreid. Wordt er in een keer betaald dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Kosten

Er zijn voor een vereniging GEEN kosten verbonden aan het uitbesteden van de contributiegelden.

Nieuwe leden

Mochten er in de loop van het seizoen nieuwe spelers aangemeld worden dan is het aan de club om hier kosten aan te verbinden. Die kosten worden vervolgens doorgegeven aan NIKKI en direct in het systeem verwerkt.

Sancties

Voorbeelden van sancties die voor kunnen komen zijn bijvoorbeeld gele en rode kaarten. Als de vereniging deze heeft doorgegeven aan NIKKI worden ze direct in het systeem gezet.

Sponsor

NIKKI biedt naast een helpende hand ook een optie tot sponsoring voor de vereniging. Hiermee laten we van beide kanten merken dat we tevreden zijn met de samenwerking.

Starten met NIKKI

NIKKI heeft slechts een paar dagen nodig om uw vereniging in het systeem te zetten. Vrijwel direct na het inrichten kunnen wij beginnen met het ontzorgen van uw vereniging! U kunt direct instappen op ieder moment van het seizoen.

Stand van zaken

NIKKI registreert wat er wel en niet betaald is door de leden en zorgt ten alle tijden voor een vriendelijke en vloeiende regeling om naar maximale inning te streven.

Te late betaling

Wij rekenen naast onze administratiekosten geen andere kosten, ook niet bij een te late betaling.

Uit naam van

Iedere vereniging die met NIKKI werkt heeft eigen regelementen en afspraken gemaakt met NIKKI. NIKKI werkt altijd vanuit deze verenigingen haar afspraken en regelementen. Zo voorkomen we onduidelijkheden en zorgen we voor een positieve en fijne samenwerking.

Vrijwilligersbijdrage

In sommige gevallen wordt dit ook wel ‘afkoop vrijwilligerswerk’ genoemd. Deze kosten verschillen per vereniging en kunnen door NIKKI worden meegenomen in het systeem.

--------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie?

www.nikki.nl

contact@nikki.nl

0345 - 745 980


Alles over NIKKI