LEDEN


Het bestuur van uw club heeft besloten om het innen van de contributie over te dragen aan NIKKI. NIKKI start per ….. met het maandelijks online innen van de contributie.

Je hebt de mogelijkheid om de jaarcontributie in 1 keer of in een aantal maanden te voldoen. Het aantal maanden wordt door NIKKI met jouw club afgestemd.

Je ontvangt binnenkort de eerste mail met daarin de i-Deal betaallink voor de betaling van de eerste contributie die verdeeld wordt over een aantal maanden. Aan het einde van die termijnen volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het seizoen waarover de contributie wordt geïnd.

Met het bestuur zijn afspraken gemaakt m.b.t. de administratiekosten. Elk lid heeft de mogelijkheid om op de volgende wijze de contributie te voldoen:

  • Maandelijkse betaling. Je krijgt een aantal maanden één e-mail per maand met de vraag om de contributie te voldoen.*
  • Eenmalige betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de e-mail. Gelieve dit aan te vragen via het mailadres dat specifiek voor jouw club is aangemaakt met daarbij duidelijk de gegevens van de sporter.
    Mocht je ondanks deze uitleg nog vragen hebben dan ontvangen we die graag per e-mail via contact@nikki.nl. Vermeld hierbij duidelijk je naam en de sportvereniging waar je sport.

*incl. administratiekosten van 10% van de contributie tot een max. van € 19,- per jaar.


Alles over NIKKI