SAMENWERKEN GEMEENTEN EN SPORTCLUBS

  • De gemeentes worden plots geconfronteerd met financiële instabiliteit en zouden bij moeten springen.
  • De ambtenaar denkt ‘links-om’ de club ‘rechts-om’, vaak gebaseerd op ervaringen uit het verleden of regels en wetten.
  • Om tot een investering te komen is een meerjarenplan nodig, maar dit loopt gemakkelijk uit de pas. Immers sportclubs die worden geleid door veelal vrijwilligers spreken niet de zakelijke taal, hebben vaak niet de professionaliteit om een zakelijk correct meerjarenplan uit te laten komen.

Even voor alle duidelijkheid: het is de sportclub die beslist. Het is de sportclub die de samenwerking met NIKKI aangaat. Maar NIKKI stelt het op prijs haar professionaliteit beschikbaar te stellen om aan de gemeente aan te tonen hoe de financiële kant van de organisatie gerund wordt. Inclusief de actieve positie waar het gaat om contributie innen of leden werven.

De aanwezigheid van NIKKI helpt om de professionaliteit van de club te ondersteunen.

DE AANWEZIGHEID VAN NIKKI HELPT OM DE PROFESSIONALITEIT VAN DE CLUB TE ONDERSTEUNEN.

Alles over NIKKI