Bestuurders

WAT IS HET GEWELDIG ONDERDEEL UIT TE MAKEN VAN EEN SPORTCLUB WAAR OOK JE PASSIE LIGT.

Heerlijk om buiten je werk, of na je pensionering sociaal een rol van betekenis te spelen. Maar het runnen van een club vraagt veel. Veel tijd (we weten dat er soms meer dan 40 uur werk per week wordt geïnvesteerd). Maar ook steeds meer professionaliteit.

Je bent er van overtuigd dat de club veel voordelen heeft van je inzet. Je bent weliswaar vervangbaar, maar zonder jou als bestuurder zou het lastig worden voor de club, toch?


WELKE TAKEN KOMEN ER ALS BESTUUR OP JE PAD?

We noemen er slechts een paar: contributie hoogte bepaling, contributie inning, sponsorbezoeken, sponsor contracten, vrijwilligers werven en behouden, boetegelden bepalen, wel of niet gespreid betalen, contributie innen, ledenadministratie, boekhouding, financiële stabiliteit, onderhandelingen met de gemeente, vergunningen, bargeld, donateurs en nog veel en veel meer.


ALS BESTUUR BEN JE OVERAL VERANTWOORDELIJK VOOR

maar je hebt niet overal de controle over (gelukkig). Kom je er soms te laat achter dat de ledenadministratie niet compleet genoeg is, dat er leden ongewild afscheid nemen en/of dat er onvoldoende nieuwe leden bijkomen. Je weet dat jouw bestuursleden hun uiterste best doen, maar is dat voor de sportclub over drie jaar voldoende garantie?


Vrijwilligers

Laten we even duidelijk zijn: geen enkele club zou kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Laten we ook professioneel zijn: sommige (financiële) zaken kunnen beter door professionals worden gedaan, immers het voortbestaan van de club is hiermee gemoeid. We kennen (te) veel voorbeelden dat om volledig onnodige redenen, clubs in financiële problemen zijn gekomen!

BAR GELDEN EN MEER VRIJWILLIGERSZAKEN.


Soms volledig onbesproken, soms reden voor een felle ruzie. Natuurlijk betaalt iedereen zijn biertje na een lekkere pot voetbal (eh of andere sport natuurlijk). Maar wat doe je met de vrijwilliger die zich 20 of meer uur inzet voor jouw club? Moet deze dat biertje ook betalen? Als hij met vrienden is, mág hij dan die biertjes aan zijn vrienden aanbieden zonder betalen?

JE CLUB HEEFT 40 VRIJWILLIGERS EN INEENS KOMT ER EEN BELASTINGAANSLAG.


Ben je op de hoogte van de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst? Dat is even schrikken. Immers jouw vrijwilligers drinken een paar biertjes per week zonder betaling, krijgen een sporttenue en jaarlijks een paar te gekke sportschoenen, opgeteld meer dan het vrijgestelde bedrag. Dan vergeet je het vrijwilligers uitje nog maar en het feestje waar alleen vrijwilligers welkom zijn. Pure schrik.


HOE HEB JE DAT GECOMMUNICEERD

met die vrijwilligers, met de belastingdienst? Hoe heb je daar rekening mee gehouden in je begroting? Hoeveel geld loopt er weg aan de bar? Dan past het prima als je gebruikmaakt van ons boekhoudpakket. Maar alle taken van vrijwilligers zijn door de jaren heen veranderd.

 


Vrijwilligers

Bezige bij NIKKI wil naar een totale ontzorging voor sportclubs en verenigingen.

Naast de contributie inning, naast de ledenadministratie is er nog zoveel meer te doen in een sportclub. Ons boekhoud programma helpt de penningmeester zodanig dat in minder uren, veel meer voor de club kan worden gedaan. Op een vriendelijke, professionele manier.

Denk hierbij aan de salarisadministratie, (met de loonaangifte natuurlijk), aan de periodieke verwerking van de administratie. Aan de aangiftes (als die van toepassing zijn) voor omzet- en vennootschapsbelasting. Informatie over de vrijwilligers regeling naar de belastingdienst. De jaarrekening natuurlijk. Maar belangrijk: alle vragen hierover kunnen rechtstreeks aan NIKKI worden gesteld. De boekhouding is maatwerk 

De boekhouding is maatwerk

Waarschijnlijk kennen we elkaar al. Van eerdere producten. Maar om nou precies te weten wat de club wil, is een persoonlijk gesprek op z’n plaats. Samen met de penningmeester uiteraard, aangevuld met de bestuursleden die financiën in hun portefeuille hebben.

Als totale ontzorging ons motto

is, als dát is waar we voor gaan als NIKKI, als de club zich bezig houdt met de sport zelf, waarom dan niet deze niet-sport-related zaken met een vertrouwd hart aan NIKKI overlaten? Kijk je bedrijfsmatig naar deze stap is het antwoord al heel snel: NIKKI ontzorgt op financieel gebied op een kosten effectieve manier.


Alles over NIKKI